Home > Serveis > DESENVOLUPAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

DESENVOLUPAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

La missió especifica i principal del nostre personal serà, en tot moment, exercir les seves funcions de neteja i manteniment, definides conjuntament amb el client i que es recolliran puntualment en el quadre de freqüències.
Per a dur a efecte el desenvolupament d'aquests serveis els hi exposarem, breument, la formació que reben els nostres empleats.
GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.