L'empresa
L'empresa
L'empresa

Girona Neta S.L. és una empresa de serveis de neteja que desenvolupa les seves activitats, en principi, en l'àmbit de les comarques gironines.

Atenem, dintre de l'àmbit de la neteja i el manteniment, una àmplia gamma de serveis, com podran comprovar a aquesta web.

Disposem dels millors i mes experimentats professionals del sector, ja que considerem la professionalització com l'únic camí vàlid per assolir les metes que ens hem plantejat, en aquest sentit comptem amb un equip directiu i tècnics especialitzats en totes les branques de l'activitat de la neteja i el manteniment. Al mateix temps aquestes persones transmeten les seves inquietuds i mètodes d'actuació a tots els estaments de l'empresa.

D'aquesta manera, l'elecció del nostre personal es fa segons un mètode rigorós, amb criteris exigents de sel·lecció, mitjançant un conjunt de proves d'aptitud i d'informes personals, a fi de garantir totalment l'eficàcia en l'acompliment de la seva funció professional.

Amb tot això el nostre objectiu és ser una empresa important dins d'aquest sector.


NETEGES GENERALS
NETEGES GENERALS
- Escombrades i fregat de sols i voreres - Aspirat i rentat de moquetes - Abrillantat i polit de sols - Punts exteriors de llums - Sortides d'aire condicionat - Pols en parets i sostres - Mobles, portes, marcs envernissats, esmaltats, etc -...
NETEJA DE GRAFITIS
NETEJA DE GRAFITIS
Girona Neta es basa en el sistema GRAFITI TECTION creat per TENSID UK. PLC. la seva enorme eficàcia, fonament científic i el seu sentit professional que implica la seva aplicació, ha fet que en menys de deu anys, sigui considerat el sistema anti...
LLOCS DE REALITZACIÓ DELS SERVEIS
LLOCS DE REALITZACIÓ DELS SERVEIS
Girona Neta està capacitada per realitzar els serveis de neteja i manteniment a tot tipus d'edificis com: Centres sanitaris, centres esportius, fàbriques, industries, col·legis, guarderies, entitats financeres, despatxos, comunitats de...
MITJANS A LA SEVA DISPOSICIÓ
MITJANS A LA SEVA DISPOSICIÓ
A més a més de l'aportació de mà d'obra, posem a la seva disposició la següent maquinària:  - Aspiradors industrials  - Fregadores automàtiques  - Polidores - abrillantadores  - Escombradores manuals  - Escombradores aspiradors  -...
FINALITAT DE GIRONANETA
FINALITAT DE GIRONANETA
Som empresaris de serveis, per tant el nostre objectiu és aconseguir ser líders en professionalitat, és a dir, tenir els millors objectius en l'eterna disjuntiva qualitat - preu. No pretenem ser el més barat del mercat, ja que la qualitat té un preu...
EL SIGNIFICAT DEL NOSTRE TREBALL
EL SIGNIFICAT DEL NOSTRE TREBALL
Les noves tècniques econòmiques - financeres i de gestió empresarial encaminen a les empreses que concentrin els seus mitjans humans i tècnics als objectius primaris i relacionats exclusivament amb la seva producció especifica, per tant, resulta molt...
GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.