Home > Serveis > NETEGES GENERALS

NETEGES GENERALS

- Escombrades i fregat de sols i voreres
- Aspirat i rentat de moquetes
- Abrillantat i polit de sols
- Punts exteriors de llums
- Sortides d'aire condicionat
- Pols en parets i sostres
- Mobles, portes, marcs envernissats, esmaltats, etc
- Mampares, rètols, radiadors, cendrers, papereres, etc
- Cristalls interiors i exteriors
- Cristalls portes d'accés
- Fusteria metàl·lica i d'alumini
- Ascensors i muntacàrregues
- Primeres neteges d'acabament d'obres
- Sales d'informàtica, zones d'aparcaments
- Marbre i alumini de façanes
- Rentat de tovalloles
- Abastir paper higiènic, sabó i varis

I en general qualsevol altre servei de dins d'aquesta activitat i que pugui ser del seu interès, tant en dies feiners com festius, i tant en horaris diürns com nocturns.
GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.