Home > Serveis > EL SIGNIFICAT DEL NOSTRE TREBALL

EL SIGNIFICAT DEL NOSTRE TREBALL

Les noves tècniques econòmiques - financeres i de gestió empresarial encaminen a les empreses que concentrin els seus mitjans humans i tècnics als objectius primaris i relacionats exclusivament amb la seva producció especifica, per tant, resulta molt més rentable l'eliminació en les seves plantilles de tots aquells llocs de treball no relacionats directament amb la producció.
Tenim com objectiu empresarial l'execució de tots aquells treballs necessaris pel correcte funcionament de les empreses, i que no son específics de les mateixes.
Amb l'objectiu d'obtenir els millors rendiments del nostre servei, el nostre personal treballa les 24 hores del dia, dels 365 dies de l'any, amb el qual, ens adaptem a qualsevol necessitat horària que el client pugui escollir per operativitat, rendiment o funcions.
GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.