Home > Serveis > FINALITAT DE GIRONANETA

FINALITAT DE GIRONANETA

Som empresaris de serveis, per tant el nostre objectiu és aconseguir ser líders en professionalitat, és a dir, tenir els millors objectius en l'eterna disjuntiva qualitat - preu.
No pretenem ser el més barat del mercat, ja que la qualitat té un preu just.
El nostre objectiu no és contractar moltes hores de serveis, si no les imprescindibles per les metes que es persegueixen, per un principi de referència.
L'anàlisi i posterior síntesi del nostre personal, és la nostra millor referència.
La nostra finalitat és que els clients no tinguin cap problema en els serveis que ens encomanen. La solució dels seus problemes és el nostre treball.
GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.