Home > Serveis > MITJANS A LA SEVA DISPOSICIÓ

MITJANS A LA SEVA DISPOSICIÓ

A més a més de l'aportació de mà d'obra, posem a la seva disposició la següent maquinària:

 - Aspiradors industrials
 - Fregadores automàtiques
 - Polidores - abrillantadores
 - Escombradores manuals
 - Escombradores aspiradors
 - Cristalitzadors
 - Carros de fregat
 - Carros neteja, servei i transport
 - Carros motoritzats
 - Màquines per neteges en sec de moquetes, tapisseries i sols
 - Mopes
 - Escales allargables
 - Escales de dos fulls

I tota mena de petit material per a la millor neteja i manteniment de les instal·lacions a conservar.

GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.