Home > Serveis > SELECCIÓ / FORMACIÓ

SELECCIÓ / FORMACIÓ

Girona Neta és un empresa de neteja i manteniment que ofereix al client els seus serveis amb personal dotat de la formació necessària per poder garantir una perfecta realització de la funció encomanada.
Cuidem molt especialment les relacions humanes que el nostre personal ha de mantenir, per una perfecta coordinació dels seus treballs amb el personal del client, per el qual, son sotmesos a un procés de selecció que garanteix la seva sociabilitat.
Per garantir la fiabilitat del personal, la selecció professional es realitza mitjançant proves pràctiques i teòriques, com també aquells requisits d'especialització i experiència que el lloc de treball requereix.
Es té molt en compte l'apartat d'honestedat i confiança del personal, per la que es realitzen investigacions laborals i privades de tot el personal que es contracta per realitzar serveis els nostres clients.
El pressupost pels serveis de neteja i manteniment, incorpora tots els costos directes i indirectes com son:

    - Sous i pagues extres
    - Seguretat social
    - Substitució per vacances, malaltia o absentisme
    - Assegurança de responsabilitat civil subsidiària
    - Vestuari
    - Desplaçaments
    - Inspeccions

GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.